Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2015

unbosom
5378 0e83
Reposted fromoopsiak oopsiak viamarlboro marlboro
unbosom
6878 6bde
Reposted fromoutline outline viamarlboro marlboro
unbosom
3273 ef95
Reposted fromaniczorka aniczorka viamarlboro marlboro
9328 f9d2 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viamarlboro marlboro
unbosom
8217 1aea

December 26 2014

unbosom
9647 2edd
unbosom
Widzisz córeczko - powiedziała matka po chwili dłuższego namysłu. - Jeżeli on odsuwa Ci krzesło, kiedy siadasz, otwiera drzwi, kiedy wsiadasz, podaje płaszcz i ułatwia wejście do lokalu - to nie znaczy, że Cię kocha. Nie powinnaś mylić dobrych manier z zaangażowaniem. Jeżeli trzyma Twoje włosy, kiedy wymiotujesz jak kot na imprezie, to nie znaczy że Cię kocha. Jeżeli się z Tobą przespał - to nie znaczy, że Cię kocha. Nawet jeżeli następnego dnia zadzwonił. Nawet jeżeli przespał się ponownie. Nawet jeśli sypia z Tobą od roku - to nie znaczy że Cię kocha i że do czegokolwiek się zobowiązał. Nawet jeśli mówi, że kocha, to może to oznaczać zupełnie coś innego... Ja wiem Olu, że jesteś z innego pokolenia. Mamy równouprawnienie, kobieta może wysyłać sygnały tak samo jak mężczyzna, może podejmować inicjatywę i brać sprawy w swoje ręce. Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy naprawdę mu zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci. 
Mężczyźni, Olu, to zdobywcy. Może Cię kochać, ale w momencie kiedy zaczniesz na niego naciskać po prostu ci ucieknie. 
-To co mam zrobić mamo ? - zapytała jak wtedy kiedy miała 13 lat.
- Nic kochanie. Czekać.
— Piotr C., Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viacynamon cynamon

November 26 2014

unbosom
5157 bca5
Reposted fromarmadillo armadillo viafucktion fucktion
unbosom
6293 1400
Reposted fromjustMeee justMeee viafucktion fucktion
unbosom
4230 c9e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafucktion fucktion
unbosom
3070 2896
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafucktion fucktion
unbosom
3627 9863
Reposted fromhappy-hippie happy-hippie viafoodforsoul foodforsoul
unbosom
2361 e899
Reposted fromthegirl thegirl viafoodforsoul foodforsoul
unbosom
6184 56b1 500
unbosom
Reposted fromFlau Flau viafoodforsoul foodforsoul
unbosom
Reposted frompesy pesy viacoconutmousse coconutmousse
unbosom
5919 c45c
unbosom
5911 e2a6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl